Nog even praktisch

VLAAMS OPLEIDINGSVERLOF

Voor de 3 x driedaagse cursussen
en voor de 2 x tweedaagse cursussen
kan je Vlaams opleidingsverlof krijgen.
Dit is speciaal verlof om bij te leren.
Je loon wordt doorbetaald.
Werk je voltijds?
Dan kan je per schooljaar maximaal 125 uren volgen met opleidingsverlof.
Werk je halftijds?
Dan kan je 62,5 uur volgen met opleidingsverlof.
Een schooljaar loopt van 1 september tot 31 augustus.
Er zijn wel voorwaarden:
– Je baas moet akkoord gaan.
– Je doet betaald werk, bijvoorbeeld in een maatwerkbedrijf.
Wij vragen toestemming voor je opleidingsverlof aan de personeelsdienst
van je werk. Je kan het ook al zelf gaan vragen. Zo hebben zij rustig
de tijd om het te bekijken. De sociale dienst van je werkplek kan nagaan
of je voor Vlaams opleidingsverlof in aanmerking komt.
Voor WEEKENDS kan je GEEN Vlaams opleidingsverlof krijgen.

OPLEIDINGSCHEQUES

Voor een beperkt aantal cursussen
betaalt de Vlaamse overheid
de helft van je cursusbijdrage.
Dit kunnen basis computercursussen zijn of cursussen die je helpen
om je werk beter te doen. Zie je het logo bij een cursus?
Dan kan je een deel van de cursusbijdrage met opleidingscheques betalen.
Er staat telkens bij voor welk bedrag je aan opleidingscheques  kan aanvragen.

Voor wie ?
– Je woont in Vlaanderen of Brussel.
– Je hebt betaald werk.
Hoe werkt het ?
– Bestel de opleidingscheques pas als je van DE KEI vzw een bevestigingsbrief hebt voor de cursus.
– Bestel enkel cheques voor het bedrag van de cursusbijdrage.
Het bedrag staat bij elke cursus vermeld.
– Als je de cheques ontvangt bezorg je ze aan DE KEI vzw.
– Vul niets in op de cheques, dat moet DE KEI vzw doen.

Hoe koop je ze ?
Enkel via de website WSE-loket.vlaanderen.be
1. Zoek in Google: WSE-Loket
2. Klik op de link : Aanmelden in het WSE-loket | Vlaanderen.be
Op deze pagina kan je kiezen hoe jij je wil aanmelden:
– Via een kaartlezer en je identiteitskaart
– Via een sms code
– Via je smartphone app itsme...

Hou volgende gegevens klaar:
– Telefoonnummer, e-mailadres
– Waar liep je school? Welk diploma behaalde je?
(laaggeschoold = geen middelbaar/secundair diploma)
(middengeschoold = diploma middelbaar/secundair)
– Plaats waar je werkt (Vlaanderen, Brussel Hoofdstedelijk Gewest ...)
– Nummer van de opleidingsdatabank
(deze vind je op de bevestigingsbrief
van DE KEI vzw). Vul dit nummer in op de website.
Het bestaat uit 3 letters, een streepje en 7 cijfers ODB -XXXXXXX
– Naam van de cursus + het bedrag dat je kan aanvragen
via opleidingscheques (dit is niet de kostprijs van de cursus)
– Naam van de organisatie (DE KEI vzw)